Καλωσήρθατε!

Η εταιρεία Δ.Ε.Κ.ΤΕ Α.Ε. ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών από τον Ιούνιο 2008. Συνεστήθη από δύο μηχανικούς και έναν εργοδηγό παραγωγής με εμπειρία στο αντικείμενο πάνω από δέκα(10)χρόνια. Το κύριο φάσμα εργασιών της αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την κατασκευή μονόροφων και πολυόροφων μεταλλικών κτιρίων, σύμμικτων κατασκευών, αποθηκευτικών σιλό και μηχανολογικών εφαρμογών.


Πιστοποίηση  
ISO

Swiss Approval Technische Bewertung S.A.

Inspection and Certification Body

 

Eπιβεβαίωση των στοιχείων του πιστοποιητικού
(Αρ. Πιστοποιητικού 030-02-100-00785)Υποδομή

Η Εταιρεία στεγάζει τις εγκαταστάσεις της σε έκταση 10.000,00τ.μ. που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και σε κεντρικά γραφεία στο κέντρο της πόλης. Όλα τα μηχανήματα παραγωγής, ιδιόκτητα φορτηγά, κλαρκ, πλατφόρμες ανύψωσης κ.τ.λ. είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση. Με τις παραπάνω εγκαταστάσεις και εξοπλισμό η εταιρεία Δ.Ε.Κ.ΤΕ Α.Ε. μπορεί να κατασκευάσει οποιοδήποτε μεταλλικό κτίριο (βιομηχανικό, αποθήκες Logistics κ.τ.λ.) καθώς και να εκτελέσει άλλα μηχανολογικά έργα, κατασκευές γερανογεφυρών, συντήρηση εργοστασίων κ.τ.λ.

Έργα