1. Τα έργα μας

  by Admin
   

  Στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της η εταιρεία Δ.Ε.Κ.ΤΕ Α.Ε. έχει εκτελέσει, εκτελεί και σχεδιάζει έργα προς εκτέλεση όπως :

 2. -Συντήρηση, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, ανακατασκευή ψυκτικών θαλάμων, μεταφορά πυράντοχων χωρισμάτων, κατασκευή μεταλλικών παταριών στο εργοστάσιο της εταιρείας ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ στην ΒΙΠΑ Προσοτσάνης Δράμας.(κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος) (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου μετά ψυκτικών θαλάμων στην εταιρεία «ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ Α.Ε.» στην Χρυσούπολη Καβάλας του μηχ/κού Πλιάπλια Κών/νου. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή βιομηχανικής αποθήκης ελαστικών στην εταιρεία «Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στον Μυλοπόταμο Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή πυράντοχων χωρισμάτων και ψυκτικών θαλάμων με πάνελ επιφάνειας 9.800τ.μ. στις εταιρείες «ELG A.E.» & «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου των μηχ/κών Κρασάκη Δ. και Τοκτόκογλου Χ. (κτίριο αποθήκευσης τροφίμων, υγειονομικού ενδιαφέροντος) (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου επεξεργασίας σιδήρου στην Αλεξανδρούπολη της εταιρείας «Κ. Μαυρουδής & Σια Ε.Ε.». (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή βιοτεχνικού μεταλλικού κτιρίου (εργαστήριο ζαχαροπλαστικής) στην Αλεξανδρούπολη της εταιρείας «Κ. Μαυρουδής & Σια Ε.Ε.» (υγειονομικού ενδιαφέροντος) (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου (επεξεργασίας ξύλου) στην Αλεξανδρούπολη της εταιρείας «Κ. Μαυρουδής & Σια Ε.Ε.». (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου αποθήκευσης Ά Υλών και κατασκευή παταριών έδρασης μηχ/των με σκάλα και κιγκλιδώματα της εταιρείας «SMIRDEX A.E.» στην Ξάνθη της Κ/ξιας Η. Μίσιος-Ν. Κράλης. (αποπερατώθηκε)

  -Υπόστεγο φύλαξης οχημάτων-μηχ/των στην Χωριστή Δράμας του κ. Εμμανουηλίδη Ανέστη. (αποπερατώθηκε)

  -Βιομηχανικό κτίριο (σταθμός φορτηγών αυτ/των) με γραφεία της εταιρείας «ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» στο Μικροχώρι Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο (επεξεργασίας ξύλου-σιδήρου) με γραφεία, συνολικής έκτασης 3.500,00τ.μ. της εταιρείας «ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» στο Δ.Δ Σταυρού Ν.Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο εισαγωγής-εξαγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων) με γραφεία, συνολικής έκτασης 6.200,00τ.μ. της εταιρείας «EUROFORM Ε.Π.Ε.» στο Δ.Δ Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου. (βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης)

  -Κατασκευή πλατφόρμας διέλευσης σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στην Μάνδρα Αττικής. (αποπερατώθηκε)

  -Γαλβανιζέ στύλοι υποστήριξης σιλών χωρητικότητας 900tn, 1500tn & 3000tn στην αλευροβιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ στο 2ο χλμ Αλεξ/πολης – Συνόρων. (αποπερατώθηκε)

  -Επισκευή στέγης και τοποθέτηση νέας επικάλυψης από πάνελ πολυουρεθάνης εμβαδού 3.600,00m2 σε υφιστάμενο κτίριο της RESILUX ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου (ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.) στην Αλεξανδρούπολη της εταιρείας «Κ. Μαυρουδής & Σια Ε.Ε.». (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή ειδικών τεμαχίων (ΡΕΝΤΕΛ) στην αλευροβιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ στο 2ο χλμ Αλεξ/πολης – Συνόρων της εταιρείας «Κ. Μαυρουδής & Σια Ε.Ε.». (αποπερατώθηκε)

  -Βιοτεχνικό μεταλλικό κτίριο (επεξεργασίας μαρμάρων) συνολικής έκτασης 1.066,80τ.μ. και εγκατάσταση δύο γερανογεφυρών 6,3tn της εταιρείας «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή μεταλλικής στέγης εμβαδού 1.150,00m2 και στεγάστρων σε κατάστημα τροφίμων «ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.» στο Δοξάτο Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Ανακατασκευή στέγης βιομηχανικού κτιρίου εμβαδού 525,00m2 της εταιρείας «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» στο τέλος της οδού Ευξείνου Πόντου στην Δράμα. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή μεταλλικής προσθήκης εκατέρωθεν υφισταμένου κτιρίου εμβαδού 180,00m2 και στεγάστρων σε εμπορική αποθήκη «ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ» στο Δοξάτο Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή αγροτικής αποθήκης εμβαδού 550,00m2 «ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ» στον Καλαμώνα Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πάχους 200mm στην εταιρεία «ΚΡΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στο Καλοχώρι Θες/νίκης των μηχ/κών Κρασάκη Δ. και Τοκτόκογλου Χ. (κτίριο αποθήκευσης τροφίμων, υγειονομικού ενδιαφέροντος) (αποπερατώθηκε)

  -Ανακατασκευή πρόσοψης κτιρίου (εργοστάσιο και έκθεση επίπλων) της εταιρείας «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΚΕΛΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» στο Δοξάτο Δράμας. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή πυροδιαμερίσματος διαστάσεων πλάτος 10,60m και μήκος 26,00m σε υφιστάμενο κτίριο αποθήκης της εταιρείας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θες/νίκη. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου συντήρησης διαστάσεων 9,55m x 25,00m του κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Δασωτό Κάτω Νευροκοπίου. (αποπερατώθηκε)

  -Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου (βιομηχανική αποθήκη) συνολικής έκτασης 964,13τ.μ. της εταιρείας «RAYCAP A.E.» στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας. (βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης)

  -Βιοτεχνικό μεταλλικό κτίριο (επεξεργασίας μαρμάρων) συνολικής έκτασης 1.119,23τ.μ. και εγκατάσταση μίας γερανογέφυρας 6,3tn της εταιρείας «ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας. (σε εξέλιξη)

  -Μεταλλικοί προκατασκευασμένοι οικίσκοι (αρχεία-γραφεία) συνολικής έκτασης 54,8τ.μ. και μεταλλικό στέγαστρο 45,0τ.μ. της εταιρείας «ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας. (σε εξέλιξη)

  -Μεταλλικός προκατασκευασμένος οικίσκος (γραφείο) συνολικής έκτασης 65,0τ.μ. και μεταλλικά στέγαστρα 160,0τ.μ. της εταιρείας «Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στους Πύργους Δράμας. (σε εξέλιξη)

   

service 1ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ